Onze werkwijze: vierkrachtenmodel

 

Vierkrachtenmodel voor succesvol ondernemerschap 

Wij hebben de ‘Kracht’ uit onze bedrijfsnaam vertaald in onze werkwijze. Wij hanteren het vierkrachtenmodel waarin vier ‘krachten’, ofwel eigenschappen, centraal staan die belangrijk zijn voor succesvol ondernemerschap. De ondernemer zal deze eigenschappen tijdens het begeleidingsproces eventueel (verder) ontwikkelen.

Sociale kracht

Zelfstandig ondernemerschap een individuele bezigheid? Integendeel: sociale eigenschappen zijn juist van wezenlijk belang. Een ondernemer moet kunnen samenwerken en overtuigen. Hij of zij moet durven opvallen in een groep en onderhandelingen aangaan. En kunnen luisteren, vrienden maken en mensen beïnvloeden. Waar nodig trainen wij de ondernemer in deze vaardigheden.

Denkkracht

Het starten, maar ook het verder uitbouwen van een onderneming, vergt vaak de nodige overwegingen. En lang niet altijd is de meest logische weg ook de beste keuze. Kortom, ondernemerschap is een creatief denkproces. Wij prikkelen de ondernemer om te blijven nadenken, ondermeer door kritische vragen te (blijven) stellen.

Daadkracht

Om de plannen, die bijvoorbeeld in het ondernemingsplan zijn verwoord, daadwerkelijk in de praktijk te brengen, is doortastendheid nodig. Het is van bijvoorbeeld belang dat de ondernemer klanten benadert, zijn netwerk opbouwt en projecten plant en realiseert. Ook in deze uitvoerende fase zijn wij voor de ondernemer dat steuntje in de rug om de plannen, daadkrachtig, te bewerkstelligen.

Wilskracht

Om doelen te bereiken, moet een ondernemer beschikken over wilskracht. Die blijkt onder andere uit zijn of haar motivatie, ambitie en doorzettingsvermogen. Samen met de ondernemer bewaken wij de doelen en prikkelen wij de ondernemer de ambities te blijven nastreven. Want waar een wil is, is een weg!

Vuurkracht pand

VuurKracht Haren

Rijksstraatweg 239
9752 CB Haren (Gn)
 

Postbus 23
9750 AA Haren (Gn)

T 050 535 15 48
F 050 537 02 48

ondernemer@vuurkracht.nl
routebeschrijving


VuurKracht Leeuwarden

Heliconweg 62 (Kamer van Koophandel)
8914 AT Leeuwarden
T 058 253 41 30

ondernemer@vuurkracht.nl
routebeschrijving


Vraag direct een startgesprek aan