Laura  Dik

Functie
Assistent-adviseur

Laura volgt momenteel de master Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft daarnaast haar bachelor Bedrijfskunde afgerond, waarbinnen zij de track Business en Management heeft gevolgd evenals de bachelor Rechtsgeleerdheid met de afstudeerrichting Nederlands recht.

Nu is Laura werkzaam bij VuurKracht als assistent-adviseur. Zij biedt hierbij ondersteuning bij de verschillende werkzaamheden rondom het uitvoeren van de haalbaarheidsonderzoeken. Laura kan hierdoor alvast werkervaring op doen voor na haar studie.

Laura
  • Laura  Dik
  • Frouwkje Stüger
  • Wendy Herder
  • Runa van den Broek
  • Esther Kroon
  • Erik Stuurwold
  • Fenne de Vries
  • Heleen van der Werff