Heleen van der Werff

"Ondernemen is ambitie en motivatie"

Functie
Assistent-adviseur

Heleen studeerde IDM (Informatie, Dienstverlening en Management) aan de Hanzehogeschool in Groningen. Daarna werkte zij vele jaren bij de (semi-)overheid als informatiemanager en bracht onder andere het Noord-Nederlandse bedrijfsleven in kaart in een ‘Atlas van het Noorden’.

Vervolgens ging Heleen werken in de (gezondheids)zorg waar het haar taak was management- en verantwoordingsinformatie te verzamelen en te presenteren.

Heleen werkt nu bij VuurKracht en ondersteunt bij alle werkzaamheden rondom de haalbaarheidsonderzoeken die VuurKracht uitvoert.

 

Heleen