Levensvatbaarheidonderzoeken

 

Wanneer iemand in aanmerking wil komen voor een krediet of een periodieke uitkering in het kader van de Bbz, Bsa of IOAZ, dan kiezen gemeenten er vaak voor om het bedrijf te laten toetsen door een economisch adviesbureau. Uit de toetsing naar de haalbaarheid van de bedrijfsplannen moet blijken of het bedrijf voldoende rendabel is om te kunnen starten en of de ondernemer voldoende inkomsten kan generen om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. VuurKracht voldoet aan de door de overheid gestelde kwaliteitscriteria voor adviesorganisaties.

Onze toegevoegde waarde
Opdrachtgevers krijgen van VuurKracht een volledig en goed onderbouwd adviesrapport. De toegevoegde waarde van VuurKracht is echter dat wij verder gaan. Ook de ondernémer krijgt een advies op maat. Door de verschillende functiegebieden uitgebreid in kaart te brengen, krijgt de ondernemer een goed overzicht van de gebieden waar structurele verbeteringen zijn bedrijfsvoering ten goede kunnen komen.

VuurKracht richt zich tijdens het levensvatbaarheidsonderzoek op acht functiegebieden. Deze functiegebieden geven de gehele werking van een bedrijf weer. Elk van deze functiegebieden wordt vervolgens beoordeeld op een groot aantal criteria. Hiermee wordt duidelijk of het bedrijf(sidee) van de ondernemer voldoende levensvatbaar is. Het gaat om de volgende functiegebieden:

• Inkoop
• Productie
• Verkoop
• Marktanalyse
• Marketing
• Personeel
• Management & organisatie
• Financieel

Vuurkracht pandVuurKracht Haren

Rijksstraatweg 239
9752 CB Haren (Gn)
 

Postbus 23
9750 AA Haren (Gn)

T 050 535 15 48
F 050 537 02 48

ondernemer@vuurkracht.nl
routebeschrijving


VuurKracht Leeuwarden

Heliconweg 62 (Kamer van Koophandel)
8914 AT Leeuwarden
T 058 253 41 30

ondernemer@vuurkracht.nl
routebeschrijving


Vraag direct een startgesprek aan