Begeleiding startende ondernemers

- Een bedrijfsformule ontwikkelen met voldoende onderscheidend vermogen?
- Een doortimmerd ondernemingsplan realiseren?
- Een goed onderbouwd marktonderzoek verwezenlijken?
- De kans op het verkrijgen van financiering vergroten?

Onze dienstverlening voor startende ondernemers (tot 2 jaar na de start van het bedrijf) bestaat uit drie onderdelen. Per traject wordt in overleg met de ondernemer bepaald welke onderdelen ingezet worden en waar het zwaartepunt in de begeleiding komt te liggen.

1. Intake
2. Oriëntatiefase voor de start
3. Ondersteuning na de start

1. Intake
Het intakegesprek is een belangrijk onderdeel van de starterbegeleiding. Want hierin wordt de haalbaarheid van de bedrijfsplannen onderzocht. Verschillende vragen komen hierbij aan de orde. Is het bedrijfsidee onderscheidend genoeg? Wat is er nodig om daadwerkelijk te kunnen starten met het eigen bedrijf? Is iemand een potentiële ondernemer?

Wanneer er voldoende kansen liggen, zal VuurKracht naar aanleiding van dit gesprek een offerte en/of trajectplan op maat maken.

2. Oriëntatiefase voor de start
In de oriëntatiefase vindt de voorbereiding op het zelfstandig ondernemerschap plaats. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt op verschillende gebieden. Te denken valt aan keuzes in doelgroepen, eventuele locatie en prijsbeleid. Ook vormen het marketingplan en het financiële plan belangrijke aandachtspunten. Het ondernemingsplan vormt hiervan uiteindelijk het belangrijkste resultaat. De accenten in de begeleiding verschillen echter per traject en worden vooraf in overleg met de ondernemer vastgesteld.

In de oriëntatiefase wordt zowel aandacht besteed aan de theoretische kant van het ondernemerschap als aan de praktische. Deze praktische hulp kan bestaan uit advisering en ondersteuning tijdens het marktonderzoek, concurrentieonderzoek, het opzoeken van branche-informatie en steun bij de opbouw van een netwerk.

3. Ondersteuning na de start
Nadat een ondernemer daadwerkelijk met zijn of haar bedrijf is gestart, moeten stappen gezet worden om de basis van het bedrijf goed neer te zetten om er zo voor te zorgen dat er met het bedrijf voldoende financiële middelen worden gegenereerd.

Samen met de ondernemer zullen wij de ontwikkelingen in deze cruciale eerste periode nauwgezet volgen. De inhoud van de begeleiding wordt afgestemd op zaken die op dat moment voor de ondernemer actueel zijn. Te denken valt aan hulp en advies bij marketing en acquisitie en financiële- en administratieve zaken. Maar ook aan hulp bij bijvoorbeeld verkooptechnieken of netwerken.

In deze periode zijn wij vooral een klankbord voor de ondernemer. Want wij vinden het belangrijk dat een ondernemer de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. De adviseur zorgt er ‘op de achtergrond’ voor dat de ondernemer de ontwikkelingen in deze eerste, zo belangrijke, periode het hoofd kan bieden. Een goede basis voor een succesvolle toekomst van het eigen bedrijf!
 

 

Thom van Schaik, Golfschool Thom van Schaik:

"VuurKracht adviseerde mij over de juiste marktbewerking en bij het opstellen van het financiële plan. Hierdoor kreeg ik inzichtelijk met welke kosten en prijzen ik van mijn bedrijf kan leven. Lees over mijn ervaringen op deze site onder 'Cases'."

Vuurkracht pand

VuurKracht Haren

Rijksstraatweg 239
9752 CB Haren (Gn)
 

Postbus 23
9750 AA Haren (Gn)

T 050 535 15 48
F 050 537 02 48

ondernemer@vuurkracht.nl
routebeschrijving


VuurKracht Leeuwarden

Heliconweg 62 (Kamer van Koophandel)
8914 AT Leeuwarden
T 058 253 41 30

ondernemer@vuurkracht.nl
routebeschrijving


Vraag direct een startgesprek aan