Jongerenhulpverleningsbedrijf Traject 58

“Kleinschaligheid garandeert persoonlijke benadering, flexibiliteit en maatwerk”

Tom Broer en Lex Blok startten halverwege 2008 samen hun bedrijf, Traject 58. Als particulier jeugdhulpverleningsbedrijf bieden zij voor in Nederland woonachtige jongeren individuele zorgtrajecten op maat aan in Frankrijk en Nederland.

De trajecten zijn bedoeld voor jongeren die vastlopen in een bepaalde situatie en al langere tijd het gevoel hebben niet meer vooruit te komen. Afhankelijk van de situatie, de mogelijkheden van de jongere en de hulpvraag biedt Traject 58 een ervarend-leren traject op maat aan. Traject 58 werkt in haar coaching met een veranderings- en oplossingsgerichte methodiek en een systeemgerichte benadering. Jongeren die voor een dergelijk traject in aanmerking willen komen, hebben een Persoons Gebonden Budget (PGB) nodig om het traject te kunnen financieren.

De trajecten in Nederland vinden plaats op zorgbedrijven in de drie Noordelijke provincies. De jongeren die in het Frankrijk-traject aan de slag gaan, doen dat in het prachtige gebied de ‘Morvan’. Dit is gelegen in het Franse departement 58 ‘Nièvre’. Hier komt dan ook de naam van het bedrijf vandaan. In Frankrijk werkt Traject 58 overigens samen met een Nederlandse partner.

Tom Broer en Lex Blok startten Traject 58 vanuit een jarenlange ervaring met deze vorm van hulpverlening. Belangrijk doel bij het opzetten van hun bedrijf was kleinschaligheid met korte lijnen en duidelijke contacten. Tom Broer: “Het bijzondere van onze manier van werken is de wijze waarop we het gehele netwerk van de jongere erbij betrekken. En de korte lijnen zijn daarin een groot pluspunt: er is bij ons sprake van drie trajectbegeleiders die op de hoogte zijn van elkaars jongeren en diens netwerk. Jongeren, ouders, scholen of andere belangrijke personen/instanties binnen het netwerk van de jongere hebben dus altijd te maken met vaste contactpersonen. Dat werkt snel en efficiënt.” Vanwege de toenemende vraag naar meer nazorg door Traject 58 komt er in 2011 mogelijk een vierde begeleider bij.

“Juist het kleinschalige karakter van Traject 58 garandeert een persoonlijke benadering en flexibiliteit in het leveren van maatwerk voor de jongeren,” vult Lex Blok aan. Door hun jarenlange ervaring in deze vorm van hulpverlening hebben beide ondernemers een uitgebreid netwerk ontwikkeld, waarbinnen zij veel bijval krijgen over hun manier van werken. “We hebben gemerkt dat we aanvullend zijn op de bestaande hulpverlening. Het lukt ons vaak om jongeren, die binnen de hulpverlening al jaren niet ‘vooruit’ weten te komen, toch weer ‘in beweging’ te krijgen. Wij weten hun sterke punten weer naar boven te halen. Het is prachtig om te zien dat onze aanpak werkt.”

In de startfase van hun bedrijf werden Tom Broer en Lex Blok door VuurKracht begeleid bij uiteenlopende zaken. Belangrijk aandachtspunt was, naast het structureren van de belangrijkste zaken, het verder professionaliseren van het bedrijf. Zo is aandacht besteed aan de manier waarop de marktpartijen en de jongeren benaderd moesten worden. Vooral het onderscheidende vermogen van het bedrijf moest hierbij benadrukt worden. Daarnaast zijn de financiën aan de orde gekomen en het opstellen van contracten, met als doel de uitbetalingen van budgetten gestroomlijnd te laten plaatsvinden.

Tom Broer: “De modules die wij binnen Traject 58 aanbieden, zijn door onszelf de afgelopen jaren ontwikkeld tot datgene wat er nu staat. Gezien de door ons behaalde resultaten tot nu toe, kunnen we stellen dat de producten zich hebben bewezen.” In de toekomst zal Traject 58 de producten echter blijven ontwikkelen, zo vult Lex Blok aan: “We vinden het belangrijk om op zoek te blijven naar verbeteringen die de trajecten en de jongeren ten goede komen. In de begeleiding door VuurKracht vinden wij die filosofie overigens terug. Die is erop gericht ons te helpen om niet alleen onze producten, maar ook andere facetten van ons bedrijf te laten groeien. Dit door voortdurend te blijven onderzoeken en ontwikkelen. De adviezen die wij hiervoor krijgen, kunnen wij in de praktijk vaak direct toepassen. VuurKracht heeft er aan bijgedragen dat ons bedrijf is gegroeid en zich verder heeft kunnen ontwikkelen. Daar zijn wij erg blij mee. De samenwerking verloopt dan ook erg prettig!”

Wilt u graag meer informatie? Bezoek dan eens de website van Traject 58: www.traject58.nl  

VOF-partners (en tevens trajectbegeleiders) Tom Broer en Lex Blok, samen met de medewerkers Pieter van den Bosch (trajectbegeleider) en Marcel Blok (medewerker beleid en ontwikkeling)
 

Vuurkracht pandVuurKracht Haren

Rijksstraatweg 239
9752 CB Haren (Gn)
 

Postbus 23
9750 AA Haren (Gn)

T 050 535 15 48
F 050 537 02 48

ondernemer@vuurkracht.nl
routebeschrijving


VuurKracht Leeuwarden

Heliconweg 62 (Kamer van Koophandel)
8914 AT Leeuwarden
T 058 253 41 30

ondernemer@vuurkracht.nl
routebeschrijving


Vraag direct een startgesprek aan