André Schepers, Scheidingsteun

“Een goede begeleiding van gescheiden ouders en hun kinderen gaat mij enorm aan het hart."

 “Als toekomstig gescheiden ouder komt er enorm veel op je af en kun je alle hulp gebruik die je kan krijgen. Zeker als er (minderjarige) kinderen bij betrokken zijn," vertelt André Schepers. "Ik verstrek advies, bied bemiddeling en begeleiding, hulp en informatie aangaande scheiden met kinderen.”

André: “Vaak heeft 1 ouder alle tijd gehad om de scheiding voor te kunnen bereiden. Meestal heeft de initiatiefnemer van de scheiding al langere tijd deze gedachte en treft bewust of onbewust al de voorbereidingen. Hierdoor heeft de initiatiefnemer al een (psychologisch) voordeel. De andere partner wordt vaak geconfronteerd met een voldongen feit en moet vanaf dat moment starten met de aanloopfase terwijl de initiatiefnemer al bijna aan het afronden is. De andere partner moet opeens 1001 dingen uitzoeken en tal van beslissingen nemen. Omdat het vaak gaat om complexe zaken en de kennis ontbreekt is de kans groot dat men de weg kwijt raakt. De combinatie van onzekerheid, zowel financieel als voor de toekomst, en het emotionele aspect kan ertoe bijdragen dat de scheidingsprocedure een regelrecht gevecht wordt tussen beide ouders waarbij de kinderen het lijdend voorwerp kunnen worden."

 “Op het gebied van scheiden ben ik een ervaringsdeskundige. Ik was verbaasd over de hoeveelheid regels, rechten en plichten er zijn en hoe moeilijk het was om, zonder handen vol met geld aan advocaatkosten kwijt te zijn, antwoorden te vinden op het internet. Daarnaast heb je te maken met het verdriet van de kinderen en de vraag hoe je daar het beste mee om kan gaan. Dat moet beter kunnen, dacht ik. Doordat mijn scheiding een harde leerschool voor mijzelf betekende en ik alles zelf heb moeten regelen heb ik veel ervaring en kennis opgedaan. Deze heb ik verwerkt in een coachingstraject. Hierdoor kan ik scheidende ouders goed begeleiden. Ik help ouders bewust te worden van de nieuwe rol die ze moeten aannemen. Als ze dat accepteren en bereid zijn om gezamenlijk het beste voor de kinderen te kiezen, verloopt de scheiding ook voor de kinderen vaak een stuk beter.”

 “Tijdens het coachingstraject zorg ik ervoor dat de ouder zich veilig en geborgen voelt, want scheiden is vaak een publiek gebeuren. Ik coach de mensen bij mij thuis, via de mail of Skype waarbij Instant Consulting het sleutelwoord is. Ik begin mijn coaching altijd met een intakegesprek: er moet voldoende vertrouwen zijn aan beide kanten en om een vakkundig oordeel te kunnen geven, is een intake noodzakelijk. Ook peil ik hoever de ouder is. Durft en kan deze de situatie onder ogen komen en staat de ouder ook open voor aanpassingen als dat de gezamenlijke kinderen ten goede komt? Samen met de ouder(s) stel ik een ouderschapsplan op. Dit biedt beide partijen helderheid en een handvat.”

 “Mijn bedrijf gaat mij enorm aan het hart en daarmee ook de zorg voor een goede begeleiding van de kinderen en hun toekomstig gescheiden ouders. Hoe beter de ouders door de scheiding komen des te beter dit voor een ieder die betrokken is. Daarom wil ik ook dat mijn bedrijf soepel loopt. Als beginnend ondernemer kwam ik natuurlijk voor veel vragen te staan en kon ik goed een vraagbaak gebruiken. Esther Kroon van VuurKracht is voor mij een uitstekende sparringpartner. Van alles passeert de revue: promotie, het financiële plan en administratie. Maar ook bij allerhande praktische problemen denkt Esther mee en bedenken we samen een oplossing. Daardoor kan ik mij vooral richten op wat ik echt belangrijk vinden: het helpen van scheidende ouders en hun kinderen.”

Wilt u meer informatie? Kijk dan op
http://www.scheidingsteun.nl of volg (like) ons via sociale media op https://www.facebook.com/scheidingsteunpunt,
https://twitter.com/scheidingsteun

André Schepers ontwikkelt ook software voor klassikaal digitaal basis onderwijs. Wilt u hierover meer informatie? Kijk dan op
http://digiklas.eu of volg (like) ons via sociale media op
https://www.facebook.com/DigiKlas of
https://twitter.com/digiklas