Een ondernemingsplan schrijven, is dat nu echt nodig?

Door Rogert Mulder

‘Waarom moeten we nu eigenlijk een ondernemingsplan maken?’ Dat is vaak één van de eerste vragen die wij van ondernemers krijgen. Geregeld schuiven startende en gevestigde ondernemers bij ons aan tafel, zodat wij ze kunnen helpen met het schrijven van hun ondernemingsplan.

In veel gevallen hebben de (startende) ondernemers al een ondernemingsplan geschreven als ze bij ons komen. Alleen laat de kwaliteit vaak te wensen over. Onze ervaring is dat veel ondernemers het schrijven van een gedegen plan onderschatten. Ze bereiden zich niet goed voor door goed onderzoek te doen, vinden het moeilijk om hun plannen helder op papier te zetten of zien gewoonweg het nut er niet van in.

Maar een goed ondernemingsplan is van essentieel belang. De meest belangrijke reden is dat een ondernemer een plan in eerste instantie voor zichzelf schrijft. De ondernemer wordt door het schrijven van een plan gedwongen om nog eens goed na te denken over zijn bedrijf of bedrijfsidee. Waar liggen nu precies de kansen en bedreigingen? Na grondig onderzoek van o.a. de branche waarin de ondernemer wil opereren, de concurrentie en overige externe factoren wordt gekeken of het idee nog steeds zo goed is. Wellicht is het nog beter dan hoe de ondernemer het in eerste instantie in zijn hoofd had. Door middel van een plan geeft de ondernemer aan naar al deze zaken gekeken te hebben. Een bedrijf beginnen, is dan ook niet zomaar iets. Voor sommige ondernemers zal het hele gezin ervan moeten kunnen leven. Aan de hand van het ondernemingsplan moet dan ook duidelijk worden dat de kans hierop realistisch is.

“De kans op succes wordt met tientallen procenten verhoogd wanneer de ondernemer met een gedegen ondernemingsplan van start gaat!”

Nog een belangrijke reden om een ondernemingsplan te schrijven, is dat uit onderzoek is gebleken dat 50% van de startende bedrijven de eerste vijf jaar overleeft. De ervaring leert echter dat de kans op succes met tientallen procenten wordt verhoogd wanneer de ondernemer met een gedegen plan van start gaat. Daarnaast kan een ondernemingsplan belangrijk zijn als de ondernemer een financiering wil aanvragen. Aan de hand van het bedrijfsplan kunnen de plannen op een heldere manier aan de kredietverstrekker worden voorgelegd.

Een goed ondernemingsplan maken, is een uitdagende en tijdrovende klus. Deskundig advies geeft ondernemers net de steun in de rug die ze nodig hebben. Wij hebben al meer dan tien jaar ervaring met het maken van een goed ondernemingsplan. Samen met de ondernemer zorgen we ervoor dat zijn bedrijfsplan op maat is gemaakt, want elke ondernemer is uniek!