Laura  Dik

Functie
Assistent-adviseur

Laura zit in het derde jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft daarnaast afgelopen jaar haar bachelor Bedrijfskunde afgerond, waarbinnen zij de track Business en Management heeft gevolgd.

Nu is Laura werkzaam bij VuurKracht als assistent-adviseur. Zij biedt hierbij ondersteuning bij de verschillende werkzaamheden rondom het uitvoeren van de haalbaarheidsonderzoeken. Laura kan hierdoor alvast werkervaring op doen voor na haar studie.

Laura
  • Laura  Dik
  • Frouwkje Stüger
  • Esther Kroon
  • Erik Stuurwold
  • Fenne de Vries
  • Heleen van der Werff