Regelingen

 

De overheid heeft belang bij een gezonde economie en stimuleert het zelfstandig ondernemerschap op verschillende manieren. Er zijn een aantal regelingen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken voor de begeleiding via VuurKracht:

  1. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
  2. Individueel reïntegratie overeenkomst (IRO)
  3. Individuele reïntegratietrajecten voor klanten die gereïntegreerd willen worden naar zelfstandige arbeid via het UWV (aanbesteding 09.03.A)
  4. Besluit starterkrediet arbeidsgehandicapten (Bsa)

Ad 1. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Als u vanuit een bijstandsuitkering een eigen bedrijf wil starten, kunt u gebruik maken van de Bbz (2004). Samen met VuurKracht kunt u in het voorbereidingsjaar (VBJ) de plannen voor uw eigen bedrijf opzetten. Met een praktische insteek gaan we graag samen met u aan de slag!

Ad 2. Individueel re-integratieovereenkomst (IRO)
Wanneer u een WW- of WIA-uitkering ontvangt is het mogelijk om zelf de touwtjes in handen te nemen voor het vervolg van uw carrière. Het ondernemerschap is wellicht iets wat u aanspreekt. VuurKracht kan u verder helpen om uw plannen meer vorm te geven.

Middels een individueel re-integratieovereenkomst vanuit het UWV, mag u zelf uw eigen reïntegratietraject kiezen. VuurKracht is een re-integratiebedrijf die zich gespecialiseerd heeft in het zelfstandig ondernemerschap. We zijn inmiddels al jaren een belangrijke partner voor het UWV op het gebied van de begeleiding en uitstroom naar het zelfstandig ondernemerschap. Onze uitstroomcijfers blijven stijgen en deze ligt nu op 85%!

Graag komen we ook met u in contact om verder te spreken over de mogelijkheden die VuurKracht voor u kan bieden bij het opzetten en uitbouwen van uw bedrijf.

Ad 3. Individuele re-integratietrajecten voor klanten die gere-integreerd willen worden naar zelfstandige arbeid via het UWV (aanbesteding 09.03.A)
Wanneer u een WW-uitkering ontvangt heeft het UWV een nieuwe aanbesteding waarin mensen gere-integreerd kunnen worden naar het zelfstandig ondernemerschap. Middels een intensieve begeleiding helpen we om eerst een gedegen ondernemingsplan neer te zetten en van daaruit het bedrijf verder vorm te geven. Ook na de start helpen we met het uitbouwen van de bedrijfsactiviteiten.

Vraag uw werkcoach naar de mogelijkheden voor het inzetten van dit traject bij VuurKracht.

Ad 4. Besluit starterkrediet arbeidsgehandicapten (Bsa)
Deze regeling richt zich op arbeidsgehandicapten die werkzoekend zijn en in aanmerking komen voor een ZW, WAO, WIA, Waz of Wajong-uitkering en ervoor kiezen een eigen bedrijf te willen beginnen. Deze personen vallen onder de noemer arbeidsgehandicapt tot 5 jaar nadat de uitkering, voorziening of subsidie is beëindigd.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan gaan we graag met u aan de slag om de voorbereidingen te treffen op de daadwerkelijke start. Ook na de start zullen we u blijven begeleiden.

Vuurkracht pand

VuurKracht Haren

Rijksstraatweg 239
9752 CB Haren (Gn)
 

Postbus 23
9750 AA Haren (Gn)

T 050 535 15 48
F 050 537 02 48

ondernemer@vuurkracht.nl
routebeschrijving


VuurKracht Leeuwarden

Heliconweg 62 (Kamer van Koophandel)
8914 AT Leeuwarden
T 058 253 41 30

ondernemer@vuurkracht.nl
routebeschrijving


Vraag direct een startgesprek aan